Schoonheidssalon Beautique Totale

 

Praktijk voor natuurgerichte

dermo-cosmetische huidverbetering & wellness

 

 

Dieze 85

5061 NW Oisterwijk

tel: 013-5216237

Volg ons via Social Media

   
 
 
Copyright

Disclaimer

 

 

©Copyright

 

Wij besteden veel tijd aan het schrijven van eigen, sterke teksten en het bouwen en bijhouden van onze website. Het is danook uiterst onplezierig als een ander er met twee simpele muisklikken mee vandoor gaat, wat wij danook bijzonder oncollegiaal vinden. 

Buiten dat is niks zo vervelend voor mensen om op websites overal dezelfde teksten tegen te komen.

Je onderscheidt jezelf juist door uniek te zijn, niet enkel in je behandelingen, maar ook zeker met je eigen teksten op je website.

 

Alle rechten met betrekking tot deze site, de naam Schoonheidssalon Beautique Totale (verder: Beautique Totale), het logo en de inhoud van de site zijn aan Beautique Totale voorbehouden. Niets van deze website mag worden gekopieėrd danwel opgeslagen in een gegevensbestand, in welke vorm of wijze danook; hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of in enige andere vorm. Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle audio, video, teksten, afbeeldingen, lay-out, design of informatie in andere vorm gemaakt door, of in opdracht van Schoonheidssalon Beautique Totale behoren toe aan Beautique Totale, gevestigd te Oisterwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 18045757. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Beautique Totale, met uitzondering van het in ongewijzigde vorm gebruiken voor strikt persoonlijke en niet-commerciėle doeleinden.

 

Disclaimer

De inhoud van deze internetsite is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van Beautique Totale. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiėren of op te slaan in welke vorm danook zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beautique Totale. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Beautique Totale met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Incidenteel genoemde prijzen op deze internetsite zijn indicatief, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Beautique Totale behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren, welke wijzigingen met enige vertraging op deze internetsite kunnen worden vermeld. Hoewel Beautique Totale alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Beautique Totale niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Deze internetsite kan links naar andere internetsites bevatten die niet onder controle staan vanBeautique Totale. Beautique Totale is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die internetsites. Indien er eventuele links op deze website geactiveerd worden, verlaat men de website van Beautique Totale. Beautique Totale heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze internetsite opgenomen, en het opnemen van een link naar enige internetsite mag niet zodanig worden uitgelegd dat Beautique Totale de inhoud van die internetsite zou onderschrijven. Hoewel Beautique Totale uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Beautique Totale neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de herkomst van de foto's die op deze internetsite geplaatst zijn. Beautique Totale neemt eveneens geen enkele verantwoordelijkheid indien anderen de foto's van deze internetsite gebruiken voor andere doeleinden. In geen enkel geval zal Beautique Totale aansprakelijkheid op zich nemen indien zodoende schade ontstaat door gebruik van derden. 

Persoonlijke gegevens, die u aan Beautique Totale verstrekt op welke wijze dan ook, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming en vallen onder de Wet Persoons Registratie (WPR). Beautique Totale behoudt zich het recht voor ten allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud van deze internetsite te wijzigen danwel te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen.

 

Beautique Totale is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze internetsite beschikbare informatie.                     

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huisregels || Disclaimer / Copyright || Privacyverklaring || Cookieverklaring